Apokalipsa Czas Spełnienia

Według moich założeń, wszechświat to przestrzeń nieposiadająca granic ani czasu. Jest on w zasadzie przeźroczysty, co wcale nie oznacza, że pusty. Przemieszczają się w nim niewyobrażalne ilości materii. Głównie w postaci energii, ale też w postaci gazów, ciał stałych i cieczy.
Energia we wszechświecie nie posiada natężenia stałego. Przemieszcza się w postaci potężnych plam, jak również rzek energetycznych, oraz w postaci wielkich miejsc ciszy energetycznej, tzn. miejsc o niewielkim natężeniu energetycznym. Nie dość, że takich plam, lub rzek w ogóle nie widać, to jeszcze wytwarzają wokół siebie pola grawitacyjne, oraz energię z energii. [więcej]
Posiadający potężną wiedzę Atlantydzi popełnili jakiś błąd, lub o czymś nie wiedzieli i unicestwili się sami. Najprawdopodobniej tym błędem był brak wiedzy o budowie Ziemi. Podobnie jak współczesny człowiek, wiedzieli więcej o wszechświecie niż o własnej planecie. Przyczyną zatonięcia Atlantydy był brak wiedzy tamtych cywilizacji o pierścieniowej budowie planet. [więcej]
Z pewnością wielu z Was wątpi w istnienie Myślącej Energii w kosmosie, ponieważ to, o czym czytaliście dotychczas, rzeczywiście pozwala wątpić. Ciągle brak namacalnych dowodów. Jednak ja nie mam wątpliwości, pewnego dnia osobiście widziałem Myślącą Energię Kosmosu.
Ów dzień, a było to z czwartego na piąty stycznia 1976 roku był dniem, który miał fundamentalne znaczenie w zrozumieniu istoty Myślącej Energii. [więcej]
Przyszło nam żyć w czasach, gdy ludziom wydaje się, że Bóg o nich zapomniał. Nawet jego słowa zapisane w Apokalipsie, powoli stają się zapominane, jak jakaś abstrakcyjna przypowieść. A może to tylko szukanie alibi przez tych, którzy mają swego bożka w garażu, na koncie w banku. Tych, których rozsadza pycha i brak umiaru, tych, którzy stają się panami cudzego życia i ich majątku. Wreszcie tych, którym idole zastępują Boga. To nie Bóg opuścił ludzi, lecz to ludzie opuścili Boga. [więcej]
Nadszedł czas, dla którego Wasza świątynia zbudowana została. Dlatego przesyłam Wam treść tej księgi, a czynię to z woli Pana naszego i Króla [Jezusa]. Przekonać ma ona Wasze serca i umysły [Tu musicie wykazać jak zachowaliście przykazanie Boże i wiarę w Jezusa]. Nastał bowiem czas szczególny. [więcej]
W roku 1952 w nowo narodzonym dziecku, Bóg umieścił duszę Jana. Wówczas spełniły się słowa jego: „Będziesz musiał nauczać po raz wtóry”. Po dwudziestu czterech latach Bóg odwiedził owego człowieka, aby pobudzić jego serce, by uświadomił sobie, kim jest. Przez kolejne dwadzieścia osiem lat przygotowywał go Bóg, Jezus i aniołowie jego w wielkiej tajemnicy do misji, jaką Jan, teraz Piotr ma wypełnić na Ziemi. [więcej]
Kiedy św. Jan skończył pisać Apokalipsę, Szatan wiedział już, że Bóg nie podaruje mu śmierci Jezusa. Zaczął więc prześladować i zwodzić kościół chrześcijański powstały na naukach Jezusa. Zdawał bowiem sobie sprawę, że największe niebezpieczeństwo tkwi w kościołach, które są ramieniem Boga na Ziemi. Przygotowywał się do walki, jaka będzie musiała się rozegrać tu, na Ziemi, pomiędzy dwiema istotami. Energii Myślącej – Bogiem i Szatanem. [więcej]
Jeśli ktokolwiek twierdzi, że tragedia, jaka rozgrywała się pod koniec 2004 roku w Azji nie ma nic wspólnego z Apokalipsą św. Jana, to z pewnością nie rozumie jej treści, albo świadomie zwodzi mieszkańców Ziemi.
Jednak zanim pomogę Wam zrozumieć sens tej tragedii, przytoczę kilka fragmentów z „Apokalipsy – Czas Spełnienia”, którą napisałem na początku 2004 roku, a której treść wielu z was poznało. [więcej]
A moim dwom świadkom dam rozkaz, aby, obleczeni w wory pokutne, przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni jako prorocy głosili nauki. Oni to są owymi dwiema oliwkami i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem Ziemi. Gdy ktoś chce im krzywdę wyrządzić, ogień wybucha z ust i pożera ich wrogów; jeśliby ktoś chciał im krzywdę wyrządzić, musi taką śmiercią zginąć.
Ci, co czytali „Apokalipsę Czas Spełnienia”, wiedzą już, że jednym ze świadków jest Piotr. Jednak wielu zastanawia fakt, że właściwie poza tym fragmentem nie ma więcej mowy o drugim świadku. Dlaczego św. Jan, opisując jednego z wieloma szczegółami pomija zupełnie drugiego? [więcej]
Kiedy kula dosięgła papieża, była dokładnie godzina siedemnasta siedemnaście. Pewnie nikt nie przywiązywał do tych liczb określających czas większej uwagi. Jednak dla mnie powtarzająca się siedemnastka miała szczególne znaczenie. Powtarzając tę liczbę wielokrotnie przy pierwszym spotkaniu ze mną, Bóg nadał jej szczególne znaczenie. Liczba ta była moim kluczem do zrozumienia Apokalipsy. Jednocześnie jest datą mego roku urodzenia i liczbą mówioną przez Boga podczas pierwszego spotkania. Jest również symbolem drugiego świadka Łucji. Jej rok urodzenia i rok pierwszego objawienia to także liczby siedemnaście. [więcej]
Zmarł papież cierpiący.
Naród płacze, a Szatan się śmieje. Oto na oczach zdumionego Nieba, mieszkańcy Ziemi tworzą sobie nowego boga. Po Bogu Ojcu, Jezusie, Marii matce jego będzie Jan Paweł Wielki. Szatan raz jeszcze zakpił z Boga. [więcej]
Trzecie Biada to wojna Boga z Szatanem tu na Ziemi. Wojna rozpoczęła się od wielkiej fali tsunami 26 grudnia 2004r. Ponieważ Bóg jest w nas i Szatan jest w nas, dlatego największe ofiary poniesiemy my – ludzie. [więcej]
28 czerwca 2005r. upłynął rok pierwszy próby dla mieszkańców Ziemi. Rok niezwykły w wydarzenia, a mimo to mieszkańcy Ziemi nie zauważyli go. Czas próby to czas, jaki dał Bóg ludziom na opamiętanie się i wykazanie komu służą. [więcej]
Zdawałoby się, że człowiek, który tak miłuje Boga, że zapragnął zostać kapłanem, ma ogromną moc wiary. Jednak gdy już doszedł do celu, jego ideały w zderzeniu z codziennością, stają się niewystarczające aby wytrwać. On odchodzi, bo ma dość obłudy i cwaniactwa kleru i kościoła. [więcej]
Nadchodzi rok 2006 – rok królewski. W roku tym Bóg uniesie Palec Boży, a Szatan nie pozostanie mu dłużny. Rok oznaczony liczbą 26 symbolizującą wojnę Boga z Szatanem. Jest to również liczba 8. W Apokalipsie jest ona liczbą cierpień i zmian. W 2006 roku w czerwcu rozpocznie się trzeci rok próby dla mieszkańców Ziemi. [więcej]
Najważniejsze z nich to „Dziesięć grzechów głównych”. Pod grzech kościół z powodzeniem podciągnął wykroczenia przeciw prawom kościelnym. Co w sprzyjających okolicznościach doskonale wykorzystywał do mordowania i terroryzowania ludzi i narodów. Oczywiście, że wówczas słudzy kościoła nie grzeszyli, a gdyby tak było to odpuszczali sobie winy wzajemnie. [więcej]
Długa droga od pomysłu do realizacji. Miała być wyrazem wdzięczności narodu polskiego dla Boga za odzyskanie niepodległości. Jeśli taka jest wdzięczność narodu, to z pewnością nie uraduje ona Boga. Naród nie chce finansować jej budowy. [więcej]
Z okazji szóstej rocznicy „Faktów i Mitów” pragnę podzielić się z Panem, Panie Romanie kilkoma refleksjami. [więcej]
Niebo rozumiane w wymiarze religijnym to Siodełko Naszej Czasoprzestrzeni. W sumie jest to niewielka jej część. Natomiast Nasza Czasoprzestrzeń znajduje się we Wszechświecie, gdzie jest więcej podobnych czasoprzestrzeni posiadających WŁASNE siodełka. Czasoprzestrzeń może posiadać satelity w postaci innych czasoprzestrzeni, na ogół mniejszych. [więcej]
Jezus już wiedział, że nie jest w stanie wypełnić swojej misji Zbudowania Królestwa Bożego na Ziemi. Wiedział już, że zakonni nie podarują mu próby zburzenia porządku w dotychczas panującej wierze. Osądzenie Go to tylko kwestia czasu. Dlatego zaczął ukrywać się, aby przygotować się jak najlepiej na moment pojmania i osądzenia. [więcej]
Tłumaczenie Ewangelii Judasza. [więcej]
Każdy następca papieża Jana Pawła II jest zdopingowany przez niego aby wykazać się czymś szczególnym. Bowiem na jego ocenę zawsze będzie rzutować sława poprzednika. Jan Paweł II uważał się za świętego za życia. Dlatego też tolerował tworzenie przedmiotów kultu jego osoby i modlenie się do nich. Jego zwodnicze nauki doprowadziły to tego, że ludzie (ci zwiedzeni na złą drogę) zaczęli uważać go za wcielenie Jezusa i modlą się doń po jego śmierci. [więcej]
Bóg sprawił, że właśnie w tym roku mieszkańcy Ziemi poznali treść Ewangelii Judasza, która wręcz ośmiesza nauki głoszone przez kościół. Ewangelia Judasza pojawia się w wyznaczonych czasie, jest strzałem Boga z ogromnej armaty. Jednak nie po to, by roztrzaskać kościół. Ten huk potrzebny jest aby obudzić ludzi. [więcej]
Kiedy na przełomie lipca i sierpnia 1999 roku występowałem w Telewizji 51, opowiadając o zbliżającej się katastrofie na Atlantyku oraz czekającej Nowy Jork w 2001 roku we wrześniu tragedii, wspomniałem, że niewykluczone jest, że niemal identyczną tragedię może wywołać uderzenie dużego meteorytu w rejon Atlantyku. [więcej]
Gdy przeminie nasze pokolenie, pokolenie naszych dzieci, wnuków i praprawnuków, od wielkiego miasta, gdzie znajdzie się tron Szatana, aż po miasto brata jego, powstanie wielka pustynia. Owe miasta w ten czas upadną, a ich bogactwa stracą na wartości. Tak, że nawet nikt ograbić ich nie zechce. Wówczas dopełni się Państwo Tysiącletnie, czyli Królestwo Jezusa na Ziemi. Życie będzie zmierzało ku swemu końcowi. Palące słońce, susze, huragany odbiorą wszelką nadzieję. [więcej]
Kończy się Czas Próby dla mieszkańców ziemi. W czasie tym mogliśmy ujrzeć kataklizmy znacznie większe niż bywały dotychczas. Niespotykane nawet od setek lat, a wszystko to w ciągu 1260 dni. [więcej]
31 grudnia 2007 roku kończy się Czas Próby dla mieszkańców Ziemi. Ci, którzy czytali Apokalipsę Czas Spełnienia wiedzą o co chodzi. Od tej pory tych, co przekonała jej treść winni święcić wyłącznie dwa święta w roku. Święto Objawienia Bożego: 4 i 5 stycznia, oraz Święto Przebaczenia: 27 i 28 czerwca. [więcej]
Podczas pisania Apokalipsy - Czas Spełnienia, zdecydowałem nie ujawniać zdarzeń, które wydarzyły się w czasie okresu próby dla mieszkańców Ziemi, a dotyczyły osób znanych. Uważałem, że opisanie tych zdarzeń mogłoby wywołać niepożądane skutki. Czytający nie rozumem, a nadzieją kierowali by się przy czytaniu moich nauk. [więcej]
W artykule pod takim tytułem racjonalista Mariusz Agnosiewicz stara się zaprzeczyć samemu sobie, a co gorsze świadomie zwieść czytelników gazety "Fakty i Mity" na swoją wiarę - racjonalizm. FiM to gazeta, której twórcy to zdeklarowani agnostycy, racjonaliści i niewierzący. Mylący podtytuł "antyklerykalny" sprawia, że większość czytelników nie zauważa jak autorzy tekstów urabiają ich światopogląd zupełnie w innym kierunku. [więcej]
Dwaj czarni papieże, kiedy się spotkają mieliście uważać.
Według przepowiedni Nostradamusa, kiedy murzyn będzie będzie władcą (papieżem), źle dziać się będzie na Ziemi. To znak, że czas wielkiej katastrofy na planecie już nastał. [więcej]
Trudną rolą jest nauczać, ale jeszcze gorszą jest nauczać tych, którzy twierdzą, że są znawcami. Pewien znany znawca Biblii twierdzi, że nie istnieje Duch Święty jako Osoba Boska bowiem Biblia nic na ten temat nie mówi. [więcej]
I stałaś się Egiptem, by mogła umrzeć Sodoma twoja Polsko. [więcej]

Design by Sliffka for You